Projek Taman Tugu merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR) bukan bermatlamatkan keuntungan yang terdiri dari berbilang komponen. Inisiatif ini diterajui oleh Khazanah Nasional Berhad dengan kerjasama pelbagai agensi sektor awam, syarikat swasta serta pertubuhan masyarakat madani menerusi Perkongsian Awam-Swasta-Masyarakat Madani. Rakan-rakan perkongsian termasuklah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (“DBKL”), Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Unit Perancangan Ekonomi (“EPU”), Unit Kerjasama Awam –Swasta (“UKAS”), Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (“FRIM”), Persatuan Pencinta Alam Malaysia (“MNS”) dan organisasi swasta lain seperti CIMB Bank Berhad.

Secara keseluruhan, pembiayaan sehingga RM650 juta telah diperuntukkan untuk projek ini yang meliputi empat (4) komponen yang berikut:

1Tidak lebih daripada RM190 juta untuk pemuliharaan dan pengaktifan taman hutan seluas 66 ekar

2Tidak lebih daripada RM175 juta untuk kesalinghubungan kawasan persekitaran melibatkan laluan mesra pejalan kaki

3Tidak lebih daripada RM185 juta untuk membangunkan pusat pembelajaran dan inovasi yang akan dikenali sebagai Khazanah ILMU

4Tidak lebih daripada RM100 juta untuk mewujudkan badan amanah awam bagi memiliki dan menguruskan taman hutan bandar seluas 66 ekar yang merangkumi operasi, penyelenggaraan, perkongsian dan pembangunan komuniti sehingga 2030

Taman Tugu

Taman hutan bandar seluas 66 ekar menyediakan ruang hijau awam yang menyegarkan untuk digunakan, dinikmati, dialami dan dimiliki oleh komuniti.

Taman ini akan menjadi sebuah konservatori – untuk memelihara dan melindungi lebih kurang 5,000 pokok hutan hujan asli Malaysia, termasuk spesies endemik.

Terletak bersebelahan Tugu Negara, Taman Tugu juga akan mempunyai laluan berjalan kaki dan berlari, kawasan permainan kering dan basah untuk kanak-kanak, medan selera Malaysia, ruang untuk acara dan pusat pembelajaran dan inovasi.

[Lebih Lanjut] [Kecilkan]
INFO TAMBAHAN

Laluan Perantaraan

Sebagai sebahagian daripada inisiatif yang lebih besar untuk menghubungkan bandar raya Kuala Lumpur, projek ini termasuk pembinaan laluan penghubung untuk pejalan kaki, penunggang basikal dan bugi.

Laluan pengantara ini bertujuan untuk menghubungkan “jurang jarak terakhir” (“last mile connection” gap) antara stesen kereta api Kuala Lumpur Sentral, Muzium Negara, Taman Botani Perdana, pelbagai daya tarikan kebudayaan dan sejarah sepanjang Taman Bunga, Tugu Negara, Taman Tugu dan projek River of Life di Kuala Lumpur.

[Lebih Lanjut] [Kecilkan]
INFO TAMBAHAN

Khazanah ILMU

Ruang awam terbuka yang terletak di dalam Taman Tugu adalah untuk memupuk semangat Inovasi, Pembelajaran, Mentor dan Bersatu dalam kalangan masyarakat Malaysia

Ia akan terdiri daripada pusat pendidikan hutan hujan, balai seni, perpustakaan dengan kawasan belajar, kawasan bekerja termasuk ruang rekacipta (maker spaces) dan kawasan khusus untuk acara pembelajaran seperti ceramah, syarahan dan dialog.

[Lebih Lanjut] [Kecilkan]
INFO TAMBAHAN

Amanah Awam Nasional

Badan amanah yang telah dinamakan sebagai Amanah Warisan Negara (AWAN) buat permulaan ini akan memberi tumpuan kepada tapak Taman Tugu – sebagai pemilik dan melindungi taman selama-lamanya sebagai ruang hijau awam.

AWAN juga akan menyelia pengurusan profesional dan penyelenggaraan Taman Tugu.

Objektif jangka panjang AWAN adalah untuk melaksanakan lebih banyak projek yang melibatkan penghidupkan semula, pemuliharaan dan pengendalian ruang-ruang awam yang terpilih.

[Lebih Lanjut] [Kecilkan]
INFO TAMBAHAN

Kenapa Projek Taman Tugu?

Mengurangkan pelepasan karbon

Memulihara hutan sekunder seluas 66 ekar; Memelihara >800 batang pokok di lokasi; Menambah >4,000 batang pokok hutan hujan; semuanya berada di tengah-tengah kota.

Menambah ruang sosial-rekreasi awam

Daya tarikan yang baharu; kemudahan rekreasi percuma untuk semua termasuk laluan berlari dan berjalan >5km, kawasan permainan kanak-kanak, F&B dan ruang untuk acara.

Menjadikan bandar raya kita lebih mesra pejalan kaki

Akses yang lebih baik untuk ke pelbagai tempat bersejarah, budaya dan rekreasi melalui KL Sentral, Taman Botani Perdana dan Tugu Negara.

Menyumbang kepada pembelajaran yang berterusan

Perpustakaan awam, galeri seni dan ruang program; program percuma untuk pelbagai peringkat umur dan kumpulan; platform untuk sukarelawan mengajar.

Menghargai hutan hujan kita

Pusat pendidikan hutan hujan di tengah-tengah hutan sekunder di bandar dengan paparan, pameran dan ceramah yang baharu dari semasa ke semasa.

Menggalakkan syarikat kecil (start-up) baru tempatan

Ruang kerja bersama (co-working) dan ruang rekacipta (maker-space) serta program mentor akan menyediakan platform untuk syarikat kecil memulakan langkah.

Menambahbaikkan rumah ibadat untuk komuniti

Menaiktaraf Surau Jumaat dan Kuil Hindu untuk menggantikan tempat ibadat sedia ada yang dibina beberapa dekad dahulu

Menjana sehingga RM400m setahun untuk komuniti setempat

Ini berdasarkan jangkaan bahawa 10% daripada pelancong ke KL akan menambah tempoh tinggal mereka sebanyak selama ½ hari; ini bermakna projek ini boleh menjana pulangan modal dalam masa kurang daripada 2 tahun.

Garis Masa Projek Taman Tugu

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Keseluruhan Projek

Konsep dan Kelulusan

Perasmian Projek

Sesi Maklum Balas Awam dan sesi bertemu rakyat Taman

Taman

Pengenalpastian tapak semaian dan menyediaan pokok di tapak semaian

Pembinaan struktur di tapak taman

Landskap dan membaikpulih hutan di tapak Taman Tugu

Penyiapan Fasa 1 (Kawasan Surau, Kuil dan Tapak Penyenggaraan)

Penyiapan Fasa 2 (Tapak Khemah, Cafe, Dek Pemantauan, Laluan Hutan Bertingkat)

Penyiapan taman secara keseluruhan

Laluan Perantaraan

Kajian kebolehlaksanaan terperinci dan pengenalpastian laluan perantaraan dan titik hubungan

Pembinaan laluan perantaraan

Penyiapan semua laluan perantaraan kecuali Dek Pejalan Kaki KL Sentral

Penyiapan Dek Pejalan Kaki KL Sentral

Khazanah ILMU

Kajian kebolehlaksanaan terperinci, rekabentuk seni bina dan perancangan kawasan

Pembinaan Khazanah ILMU

Landskap dan membaikpulih hutan di tapak Khazanah ILMU

Penyiapan Khazanah ILMU

Amanah Awam Nasional

Penulisan draf Surat Ikatan Amanah

Pelantikan Pemegang Amanah (Trustees) dan serahan Surat Ikatan Amanah

Penyempurnaan pindahmilik tanah 66-ekar tapak Taman Tugu ke dalam Amanah