Projek Taman Tugu merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR) bukan berasaskan keuntungan yang diterajui oleh Khazanah Nasional Berhad dengan kerjasama pelbagai agensi sektor awam dan organisasi masyarakat sivil.

Skop dan kos projek ini telah melalui beberapa lelaran berdasarkan maklum balas daripada pihak berkepentingan utama, penglibatan dengan sektor awam serta peruntukan bajet. Projek Taman Tugu merangkumi dua (2) komponen yang berikut:

1Taman Tugu
Memulihara dan mengaktifkan green lung di tengah bandaraya Kuala Lumpur untuk menjadikan ia taman hutan bandar untuk komuniti.
 
2Amanah Awam Nasional
Mewujudkan sebuah amanah awam national bagi memiliki, menguruskan serta melindungi Taman Tugu dan asset lain yang berkemungkinan mempunyai nilai warisan – termasuk warisan semulajadi kita.
 

Taman Tugu

Taman hutan bandar ini akan menawarkan sebuah ruang hijau awam yang menyegarkan untuk digunakan, dinikmati, dialami dan dimiliki oleh komuniti.

Terletak bersebelahan dengan Tugu Negara, rentis hutan Taman Tugu mempunyaipersekitaran yang tenang dengan lebih 5,000 pokok hutan hujan asli Malaysia.
 
 
 

INFO TAMBAHAN

Taman hutan bandar ini akan menawarkan sebuah ruang hijau awam yang menyegarkan untuk digunakan, dinikmati, dialami dan dimiliki oleh komuniti.

Terletak bersebelahan dengan Tugu Negara, rentis hutan Taman Tugu mempunyaipersekitaran yang tenang dengan lebih 5,000 pokok hutan hujan asli Malaysia.
 
 
 

INFO TAMBAHAN

Amanah Awam Nasional

Sebuah Amanah, yang diperbadankan  sebagai Amanah Warisan Negara (“AWAN”), pada mulanya akan  memberikan tumpuan pada usaha memiliki, menguruskan dan memelihara Taman Tugu sebagai ruang hijau awam untuk selama-lamanya.

Di masa akan datang, AWAN juga akan melaksanakan lebih banyak projek yang melibatkan aset-aset warisan yang mempunyai kepentingan nasional.

INFO TAMBAHAN

Sebuah Amanah, yang diperbadankan  sebagai Amanah Warisan Negara (“AWAN”), pada mulanya akan  memberikan tumpuan pada usaha memiliki, menguruskan dan memelihara Taman Tugu sebagai ruang hijau awam untuk selama-lamanya.

Di masa akan datang, AWAN juga akan melaksanakan lebih banyak projek yang melibatkan aset-aset warisan yang mempunyai kepentingan nasional.

INFO TAMBAHAN
$why = "

Kenapa Projek Taman Tugu?

";

Kenapa Projek Taman Tugu?

Mengurangkan pelepasan karbon

Memulihara hutan sekunder seluas 66 ekar; Memelihara ~1,000 batang pokok di lokasi; Menambah >4,000 batang pokok hutan hujan; semuanya berada di tengah-tengah kota.

Menambah ruang sosial-rekreasi awam

Sebuah ruang hijau luar baharu yang mempunyai rentis hutan sejauh lebih 7km bagi aktiviti eksplorasi dan melarikan diri daripada kesibukan kota raya.

Menghargai hutan hujan kita

Dengan lebih 5000 pokok hutan hujan Malaysia yang asli, yang terdiri daripada hampir 500 spesies, Taman Tugu merupakan sebuah kelas pembelajaran luar rumah semula jadi yang membantu anda menghargai hutan hujan anda dengan lebih berkesan.

Menambahbaikkan rumah ibadat untuk komuniti

Menaiktaraf Surau Jumaat dan Kuil Hindu untuk menggantikan tempat ibadat sedia ada yang dibina beberapa dekad dahulu.

Menjana sehingga RM400m setahun untuk komuniti setempat

Ini berdasarkan jangkaan bahawa 10% daripada pelancong ke KL akan menambah tempoh tinggal mereka sebanyak selama ½ hari.

Melindungi aset warisan negara

Pemerbadanan Amanah Warisan Negara (‘AWAN’) menyediakan platform untuk melindungi dan menguruskan dengan lebih baik aset-aset warisan kita untuk selama-lamanya.

Garis Masa Projek Taman Tugu

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Keseluruhan Projek

Konsep dan Kelulusan

Perasmian Projek

Sesi Maklum Balas Awam dan sesi bertemu rakyat Taman

Taman Hutan Urban

Pengenalpastian tapak semaian dan menyediaan pokok di tapak semaian

Pembinaan struktur di tapak taman

Landskap dan membaikpulih hutan di tapak Taman Tugu

Previu Laluan Hutan

Kawasan Komuniti Surau-Jumaat, Laluan Kembara, kuil Hindu dan Pejabat Penyenggaraan Taman

Tapak Perkhemahan dan Laluan Hutan yang Lain

Dek Pemantauan, Cafe, Kedai-kedai, Laluan Hutan Bertingkat, tasik, Kawasan Paya dan Kawasan Permainan Air, Parkir, F&B dan Ruang Acara

Laluan Perantaraan

Kajian kebolehlaksanaan terperinci dan pengenalpastian laluan perantaraan dan titik hubungan

Pembinaan laluan perantaraan

Semua laluan perantaraan

Khazanah ILMU

Kajian kebolehlaksanaan terperinci, rekabentuk seni bina dan perancangan kawasan

Pembinaan Khazanah ILMU

Landskap dan membaikpulih hutan di tapak Khazanah ILMU

Khazanah ILMU

Amanah Awam Nasional

Penulisan draf Surat Ikatan Amanah

Pelantikan Pemegang Amanah (Trustees) dan serahan Surat Ikatan Amanah

Pemerbadanan Amanah

Tabung Rang Undang-Undang Amanah Nasional