Kaji Selidik Kami

Kaji selidik ini kini ditutup dan kami dalam process menganalisi maklumbalas yang diterima.

Kami telah menerima lebih daripada 2,000 jawapan kaji selidik ini yang berlangsung pada hari Ahad, 4 Sept sampai Jumaat, 11 Nov dan menerima maklum balas yang amat mengalakkan.

Penemuan dari kaji selidik ini akan dikongsi tidak lama lagi dan akan menjadi panduan untuk projek ini.

Terima kasih kerana menyumbang pandangan anda dan menjadi sebahagian dari inisiatif ini.