Perkembangan Semasa

Bermulanya kerja-kerja pemuliharaan dan pelandskapan

Kerja-kerja pemuliharaan dan pelandskapan telah bermula hari ini di hujung selatan tapak taman Taman Tugu.

Langkah pertama dalam proses ini ialah pemindahan pokok hutan hujan bukan etnik terpilih secara berhati-hati. Pokok hiasan (ornamental trees) yang dipindahkan akan dihantar ke tapak semaian DBKL di serata Kuala Lumpur untuk dijaga hinggalah pokok-pokok ini bersedia untuk ditempatkan semula ke tapak-tapak lain yang bersesuaian.

Kawasan hujung selatan yang terletak di sepanjang Jalan Parlimen mencakup sebuah kawasan lebih kurang 1 ekar dan di kawasan ini hampir 18 pokok hiasan akan dipindahkan dan tidak kurang daripada 150 pokok spesies hutan hujan akan ditambah. Pokok-pokok yang akan ditambah termasuk pokok-pokok matang yang mempunyai ketinggian sehingga 8 meter.top