Perkembangan Semasa

Maklumat Terkini #2

Berikutan maklumat terkini pertama untuk projek Taman Tugu pada bulan Jun 2017, kami telah menerbitkan maklumat terkini kedua pada Disember 2017. Dalam dokumen ini, kami telah memasukkan maklumat terperinci untuk empat komponen di bawah projek Taman Tugu, serta gambar-gambar yang menunjukkan pencapaian utama dalam tempoh 6 bulan yang lalu. Untuk melihat atau memuat turun dokumen, sila klik di sini.

Maklumat terkini ini diterbitkan secara dwitahunan. Kami akan menerbitkan maklumat terkini seterusnya menjelang Jun 2018.top