Perkembangan Semasa

Mesyuarat Kerja Bersama FRIM

Tarikh: Isnin, 20 Mac 2017
Masa: 1400 – 1700
Tempat: Taman Tugu Project Room, Mercu UEM

Pasukan Projek Taman Tugu mengadakan mesyuarat kerja dengan wakil-wakil dari FRIM yang diterajui oleh Ketua Program, Program Hutan Semula Jadi, Dr Ismail Hj Parlan dan Ketua Program Ekopelancongan dan Perhutanan Bandar, Dr Noor Azlin.  Ketua Ahli Arbor bagi Projek Taman Tugu dari FRIM, Tn Hj Adnan Mohammad juga merupakan penyumbang utama.

Isi-isi penting mencakup pemilihan spesies pokok yang dianggap sebagai keetnikan kepada hutan Malaysia dan sama ada spesies-spesies ini dapat terus hidup di tapak; membuat percubaan dengan spesies pokok bakau terpilih di samping membangunkan rentis hutan dan pendidikan.top