Perkembangan Semasa

Perkembangan Terkini: Penanaman Pokok

Selaras dengan strategi penanaman kami untuk menambahbaikkan tapak Taman Tugu, lebih dari 5,000 pokok baru akan ditaman. Pokok-pokok ini adalah pokok hutan hujan tempatan Malaysia yang kini dijaga di tapak semaian di seluruh negara. Kebanyakan daripada pokok-pokok yang akan ditaman ini berusia dalam lingkungan 10 ke 12 tahun dan akan dipindahkan ke Taman Tugu ketika siap nanti.

Ketika pelancaran Projek Taman Tugu dan pelbagai sesi dialog awam, para hadiri telah dijemput untuk menanam biji pokok merbau (intsia bijuga) di kotak semaian yang disediakan oleh Malaysian Nature Society (MNS). Biji tersebut kemudiannya dipindahkan ke tapak semaian MNS dimana ianya dijaga dan akan di pindahkan ke Taman Tugu pada 2018.

Sebulan telah berlalu sejak pelancaran Projek Taman Tugu awal bulan September dan biji-biji tersebut telah tumbuh menjadi anak pokok yang berkembang  dibawah dedikasi dan penjagaan pihak MNS. Ikutilah perkembangan terbaru di galeri kami sini kerana kami akan mengemaskini galeri tersebut dengan gambar terbaru di masa akan datang.top